voedingsmiddelenconvenant Het aanpakken van mensenrechtenschendingen en milieuschade. Dat is het startpunt van het IMVO-convenant Voedingsmiddelen waarvoor brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid afgelopen maand tekenden. Pierre Hupperts die het proces begeleidde vertelt over de inhoud, het proces en de verwachte uitkomsten. De onderhandelaars rond het IMVO-convenant Voedingsmiddelen hebben een lange adem gehad. Pas na zo’n drie jaar zetten ze onlangs hun handtekening. Pierre Hupperts, ook voorzitter van het Textielconvenant, begeleidde het proces de laatste twee jaar. Hij werd op verzoek van de verschillende partijen door de SER als voorzitter aangesteld. Na drie jaar staan de neuzen dezelfde kant op? ‘De Nederlandse voedingsmiddelensector is enorm, met een jaarlijkse omzet van zo’n honderd miljard euro. Tegelijkertijd zijn de spelers erbinnen heel divers. Maar over het inhoudelijke vertrekpunt is nu eensgezindheid: we willen het IMVO-risicomanagement samen gaan oppakken. Daarbij gaat het vooral om leefbaar loon en klimaatverandering. Er worden gezamenlijke projecten gestart, om direct aan verbetering te kunnen werken. IMVO omvat natuurlijk een breed scala aan onderwerpen; die kun je niet allemaal tegelijkertijd aanpakken. De verschillende partijen hebben daarom twee urgente thema’s gekozen waarop ze in eerste instantie focussen. Hoe die projecten er precies gaan uitzien, moet nog duidelijk worden, maar ten aanzien van leefbaar loon erkennen de partijen al wel dat een gezamenlijke aanpak nodig is. Zoals in meer ketens en sectoren is de betaling van leefbaar loon een structurele uitdaging.’ Het tweede onderwerp waar een project op wordt ingericht, is klimaatverandering? ‘Klimaatverandering is voor de voedselsector van groot belang, omdat het alles met voedselvoorziening te maken heeft. Je wilt zekerheid dat je ook in de toekomst aan de grondstoffen kunt komen die nodig zijn voor je voedselproductie. In het zicht van een groeiende wereldbevolking en geopolitieke verschuivingen is dat niet zomaar vanzelfsprekend. Het tegengaan van klimaatverandering is dan ook bij uitstek een onderwerp dat je niet alleen, maar in collectiviteit moet agenderen en waarin overleg ook echt effectief is. Zeker omdat er over voedsel in Nederland veel kennis en expertise voorhanden is.’ De intrinsieke motivatie is hoog? ‘Uiteraard is er vanuit markt en politiek een pushfactor, maar in de onderhandelingen werd zichtbaar dat branches en hun leden het ook echt willen. Dat zag je heel duidelijk toen we uiteindelijk een akkoord hadden bereikt. Dan is het niet wachten op de ondertekening, maar meteen aan de slag. Er werden al gelijk workshops op touw gezet: om na te denken over het project rondom → SERmagazine 11 Voedingsmiddelenconvenant

Pagina 12

Voor folders, online uitgaven en PDF's zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw nieuwsbrieven.

SERmagazine juli/aug 2018 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication