flexibiliteit flexibilisering om iets veel breders. ‘Het gaat niet primair om taakroulatie en interne mobiliteit, maar om het werk zodanig te organiseren dat de organisatie als geheel flexibel wordt. Dat verklaart dus meteen ook waarom het zo moeilijk is om het breed ingevoerd te krijgen.’ Kampioen Thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland is zo’n flexibele organisatie. Er is een managementlaag geschrapt. Autonome teams maken zelf roosters, nemen hun eigen personeel aan en zijn zelf verantwoordelijk voor de resultaten. Een ander voorbeeld is de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) in België. Interne flexibiliteit vergroot de duurzame inzetbaarheid Ambtenaren bepalen zelf waar, wanneer en hoe ze werken. Omdat slechts 80 procent van de werktijd is ingepland, blijft 20 procent over voor creativiteit en innovatie. ‘Het werk blijkt efficiënter georganiseerd en is leuker’, zegt Pot. ‘Vrouwen willen daar wél gaan voor een leidinggevende functie, omdat ze mogelijkheden zien die te combineren met zorgtaken.’ De aandacht voor interne flexibilisering ziet hij als een reactie op het grote aantal mensen dat momenteel in de flexibele schil zit met tijdelijke contracten. ‘Nederland is kampioen in externe flexibilisering. Volgens de vakbonden zijn we daarin doorgeschoten. Uit onderzoek blijkt dat mensen in zo’n flexibele schil eigenlijk op alle onderdelen van werk slechter af zijn. Bovendien vermindert dit het innovatievermogen van organisaties, omdat dat vooral van de vaste mensen moet komen.’ Dat interne flexibiliteit nu opnieuw op de agenda staat, is volgens hem vooral omdat klanten, cliënten of patiënten hogere en meer gedifferentieerde eisen stellen en behoefte hebben aan meer diversiteit qua producten. Dat gaat beter met vaste krachten. Zo bracht een regionaal opleidingsziekenhuis de flexibele schil terug van 17 procent tot 5 procent om de kwaliteit van de dienstverlening beter te kunnen garanderen. Ook laten sommige gemeenten ambtenaren niet langer één bepaalde SERmagazine 15 taak uitvoeren, maar maken ze groepen ambtenaren verantwoordelijk voor buurten of wijken. Zij werken in multifunctionele en multidisciplinaire teams, die soms ook zelfsturend zijn. Voordelen De SER heeft eind vorig jaar een expertbijeenkomt gehouden over flexibiliteit binnen arbeidsorganisaties, en naar aanleiding daarvan een notitie geschreven. Voor werkgevers blijkt interne flexibiliteit interessant omdat het de wendbaarheid van organisaties kan vergroten. Die worden doelmatiger en efficiënter en het innovatieve vermogen ervan neemt toe, doordat kennis en competenties van werknemers beter worden benut. Verder blijkt dat werknemers die meer betrokken worden bij het werk en meer baanzekerheid en autonomie ervaren, een lager ziekteverzuim hebben en tevredener en productiever zijn. Interne flexibiliteit vergroot de duurzame inzetbaarheid van werknemers, doordat ze op verschillende plekken ervaring kunnen opdoen. Ook kunnen zij werk en zorg beter combineren, zodat ze minder stress ervaren. Minder stress hangt ook samen met een evenwicht tussen taakeisen en regelmogelijkheden, weet Pot. ‘Hoge taakeisen zijn op zichzelf niet erg, als je veel op je eigen manier kunt doen, er hulp bij kunt vragen en jezelf → Frank Pot: 'Flexible organisatie werken efficiënter' Interne flexibiliteit

Pagina 16

Interactieve web handleiding, deze clubblad of PDF is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een online publicatie omzetten van e-flyers.

SERmagazine juli/aug 2017 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication