klimaatakkoord dit moment leveren wij al 18 procent duurzame energie, terwijl het gemiddelde in Nederland op 6,7 procent ligt. Wij willen naar 60 procent in 2035. Dat lukt alleen als we het samen doen: provincie, gemeenten, coöperaties, woningcorporaties, bedrijven en inwoners.’ Eén ding staat voor de Groningers als een paal boven water. Omwonenden moeten mee kunnen profiteren van een duurzame energiebron in hun omgeving. Bijvoorbeeld via een fonds waarin ontwikkelaars verplicht een percentage van de opbrengst storten, bestemd voor investeringen in de omgeving. Wie de lasten ervaart, heeft ook recht op de lusten. Dat is in het verleden fout gegaan. Dilemma industrie De grote doelstelling van het Klimaatakkoord is om in 2030 de helft (49 procent) minder CO2 uit te stoten is voorzitter van het Klimaatberaad dat de voortgang en samenhang van de besprekingen voor het Klimaatakkoord bewaakt. Groningen voorop ‘In Groningen zijn we extra gemotiveerd om de klimaatverandering tegen te gaan, omdat we hier ook de ellende van de gevolgen van de gaswinning ervaren’, verklaart Homan. ‘Wij hebben Nederland het gas gegeven, wij willen ook de leverancier worden van duurzame energie. Op dan in 1990. Daarvan moet de industrie een groot deel voor haar rekening nemen. Dat levert een dilemma op, legt Lankhorst uit. ‘Als Nederland het enige land is dat bedrijven verplicht tot maatregelen tegen CO2 -uitstoot, zullen grote bedrijven vertrekken of zich hier niet willen vestigen. Dan verliezen we in Nederland banen en verleggen we het klimaatprobleem naar het buitenland.’ Toch ziet hij ook kansen. ‘De kunst is om de energietransitie zo vorm te geven dat we eraan gaan verdienen. Als Nederland vooroploopt in slimme technologie, kunnen we die aan de rest van de wereld verkopen.’ ‘Hoe lang blijft het nog zo dat de industrie als grootverbruiker een veel lagere energieprijs betaalt dan gewone → Inbreng en aanbevelingen van burgers Het Klimaatakkoord wordt voorbereid aan vijf sectortafels: industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik. Burgers kunnen op allerlei manieren hun inbreng leveren. De sectortafels hebben via eigen kanalen klankbordgroepen ingeschakeld en bijeenkomsten gehouden om zoveel mogelijk mensen bij de plannen te betrekken. Ook zijn er bijeenkomsten geweest rond financiering, arbeidsmarkt en scholing, en hebben jongerenorganisaties input geleverd. Naast de vijf regiobijeenkomsten van het Klimaatakkoord/SER zijn er vijf intensieve gesprekssessies geweest met bewonersorganisaties en regionale energiecoöperaties. Deze zijn georganiseerd door het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO), in samenwerking met Hier opgewekt en Buurkracht. De NPBO maakt op basis van alle ideeën en wensen een verslag met aanbevelingen voor het Klimaatakkoord. Vanzelfsprekend biedt de website Klimaatakkoord.nl ook de mogelijkheid om inbreng te leveren of vragen te stellen. SERmagazine 15 Burgers over klimaatakkoord

Pagina 16

Scoor meer met een webshop in uw flyers. Velen gingen u voor en publiceerden club bladen online.

SERmagazine juli/aug 2018 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication