klimaatakkoord Ook in de zaal leven zorgen over de kosten. ‘Hoe zorgen we ervoor dat alle burgers kunnen investeren in betere isolatie van hun huis, in zonnepanelen of andere vormen van duurzame energie?’ Volgens Nijpels wordt er aan oplossingen gewerkt, burgers’, vraagt iemand in de zaal. Volgens Lankhorst lost dit probleem zich op. ‘De prijs die bedrijven voor CO2 -uitstoot betalen, gaat enorm stijgen.’ Een Groningse deelnemer doet Lankhorst een sterk idee aan de hand. ‘Laat de industrie zo snel mogelijk het volle pond voor energie betalen, dus net zoveel als burgers. Geef het eerste jaar dat bedrag voor 100 procent terug, in het tweede jaar voor 90 procent en bouw dat in tien jaar af naar nul procent. Dat geeft bedrijven de tijd om te investeren in maatregelen. En laat de overheid de bedragen die gaandeweg niet meer worden teruggestort, investeren in de verduurzaming van de samenleving.’ Dat idee gaat mee naar de sectortafel, belooft Lankhorst. ‘Ik kan niet toezeggen dat het in deze vorm in het Klimaatakkoord komt, maar ik vind het een interessante suggestie. Zowel voor de industrie als voor de samenleving.’ Wie betaalt? De druk aan de onderhandelingstafels voor het Klimaatakkoord is hoog, vertelt een verkouden en door een voetbalfile bij Heerenveen vertraagde Nijpels. ‘De afgelopen jaren is er dankzij het Energieakkoord al veel bereikt, maar we lopen nog steeds achteraan in Europa. Met de doelstelling van 49 procent CO2 -reductie in 2030 heeft dit kabinet een enorme ambitie neergelegd. En er is haast bij: begin juli moeten de hoofdlijnen duidelijk zijn. Ons plan wordt in de zomer door de planbureaus doorgerekend op haalbaarheid en effect. Daarna komt het kabinet met een voorstel. Ik verwacht dat de Tweede Kamer in september over het Klimaatakkoord zal debatteren. En intussen werken de sectortafels verder aan de uitvoeringsplannen.’ Eén van de belangrijkste punten voor de Tweede Kamer is de vraag wie er voor de energietransitie gaat betalen. ‘Als het grootste deel van de rekening bij de burgers of bij de laagste inkomens terechtkomt, dan komt daar geen meerderheid voor’, voorspelt Nijpels. De onderhandelaars hebben niet voor niets de opdracht meegekregen om goed naar de kosten van de energietransitie te kijken. 16 JULI/AUGUSTUS 2018 - NR.7/8 bijvoorbeeld voor particuliere woningeigenaren. ‘Er komen objectgebonden financieringsvormen. Dit betekent dat een woningeigenaar een lening kan krijgen om zijn woning te verduurzamen, waardoor hij fors gaat besparen op de energierekening. Dat bespaarde geld kan hij gebruiken om die lening af te betalen. Bij verkoop blijft de lening aan de woning verbonden. De nieuwe eigenaar moet de lening verder aflossen, maar profiteert van de lagere energierekening. Op zo’n manier wordt verduurzaming voor iedereen betaalbaar.’ Energiecoöperaties In het publiek zitten nogal wat leden van energiecoöperaties. Zij pleiten voor een aparte stimuleringsregeling die het makkelijker maakt om in coöperatief verband actie te ondernemen. Een warmtenet opbouwen bijvoorbeeld. Het Deense model is een inspiratiebron. Sinds de oliecrisis van de jaren ‘70 van de vorige eeuw hebben veel Deense wijken coöperatieve energiesystemen en warmtenetten, die in veel gevallen al duurzaam zijn. De ondernemers in Groningen willen in het Klimaatakkoord vooral veel aandacht voor de ontwikkeling van groene waterstof. Als wind- en zonne-energie worden omgezet in waterstof, schept dit grote kansen voor bijvoorbeeld vervoer en industrie. ‘Vergeet vooral niet om energie te besparen’, zegt iemand anders in de zaal. ‘Dat is de goedkoopste en meest effectieve manier om de CO2 -uitstoot te verminderen.’ Volgens Homan, Lankhorst en Nijpels zijn er de komende jaren reusachtige stappen nodig om de doelstellingen van Parijs te behalen. ‘We hebben alles en iedereen nodig: wind-op-land én wind-op-zee, zonneenergie, geothermie, waterstof én energiebesparing. We moeten kijken wat op welke plek de beste oplossing is, en vooral ook luisteren naar wat mensen zelf aan oplossingen zien.’ Een aantal aanwezigen is boos en gefrustreerd dat er soms, tegen de bezwaren van omwonenden in, windmolens zijn of worden geplaatst. Maar als het goed is, moet het Klimaatakkoord het op dat punt beter doen. n Pagina 15

Wind-op-zee

Scoor meer met een webshop in uw presentaties. Velen gingen u voor en publiceerden nieuwsbrieven online.

SERmagazine juli/aug 2018 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication