ouderenzorg Zorgmedewerkers willen als professional respect mbo-verpleegkundige, een verzorgende en een helpende. Ze worden als één grote groep werknemers gezien die vooral bezig zijn met billen wassen. Er zijn binnen de ouderenzorg veel verschillende functies en bovendien: ook dat billen wassen gaat om veel méér dan je in eerste instantie denkt. Tijdens het wassen praat je met iemand en observeer je hem of haar. De ouderenzorg biedt heel verantwoordelijk en uitdagend werk, maar heeft dat imago niet. Werken in een ziekenhuis of op een heli is veel stoerder.’ eer sexy’ gingshuizen kampen nu al met enkele duizenden vacatures. Het gevaar dreigt dat mensen niet in verpleeg- en verzorgingshuizen terechtkunnen omdat daar niet genoeg personeel is. Daardoor blijven ze thuis wonen, terwijl ze veel zorg nodig hebben. Het gevolg is dat de druk op de thuiszorg ook toeneemt. Op die manier versterken de problemen zich.’ Hoe komt dat tekort zo groot? ‘Er zijn allerlei oorzaken voor, met name aan de vraagkant: er is simpelweg veel meer zorg nodig. Mensen worden steeds ouder. Dit betekent dat meer mensen zorg nodig hebben. Bovendien wordt die zorg steeds complexer: oudere mensen hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk. Doordat ze langer thuis wonen, is er in de thuiszorg grote behoefte aan verpleegkundigen en verzorgenden. Vanwege de toegenomen complexiteit vooral ook aan hbo-verpleegkundigen. Het probleem is dat werken in met name de ouderenzorg niet populair is. Dat imagoprobleem is overigens niet nieuw, ook niet voor de zorgsector als geheel. Veel mensen zien het verschil niet tussen een hbo-verpleegkundige, een De toegenomen werkdruk maakt het werk vast ook niet leuker. ‘Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren is het werk er zeker niet leuker op geworden. Een voorbeeld uit de praktijk: er staat zo’n 20 minuten tijd voor het wassen van een oudere. Dat is voor de verpleegkundige of verzorgende op zichzelf niet zo’n probleem, maar voor de oudere wel. Oudere mensen hebben aandacht en tijd nodig, niet iemand die steeds op het horloge kijkt. Als je dat toch moet doen, is het niet vreemd dat je minder plezier krijgt in je werk.’ → Arbeidsmarktagenda voor de zorg De lunchbijeenkomst op 14 juni vond plaats in het kader van een gezamenlijke arbeidsmarktagenda voor de ouderenzorg. Het initiatief voor die ‘doe-agenda’ komt van verschillende partijen: ActiZ (organisatie van zorgondernemers), BTN (belangenbehartiging in de thuiszorg), FNV, CNV Zorg&Welzijn, de MBO Raad, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en het ministerie van VWS. Kenniscentrum CAOP verleent ondersteuning. Romke van der Veen is onafhankelijk voorzitter van de regiegroep. Hij is ook kroonlid van de SER. De regiegroep wil doelgerichte maatregelen vaststellen om meer mensen te interesseren voor een baan in de ouderenzorg. De gezamenlijke agenda moet aan het begin van de zomer klaar zijn. SERmagazine 5 Ouderenzorg

OR-strategie

Interactieve digi jaarverslag, deze verenigingsblad of publicatie is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar maken van web nieuwsbrieven.

SERmagazine juli/aug 2017 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication