brede welvaart nu’: het huidige niveau van welvaart en duurzaamheid in ons land. Een voor ‘later’ dat de gevolgen van onze welvaart voor de toekomstige generaties laat zien. In hoeverre teren we bijvoorbeeld in op vitale grondstoffen? En een derde dashboard ‘elders’ dat draait om de vraag of onze welvaart ten koste gaat van de derde wereld. Iedere indicator krijgt een kleur om het resultaat te duiden: groen (stijging van de brede welvaart), grijs (stabiel) of rood (daling). Het CBS geeft ook aan hoe ons land het doet in vergelijking met andere Europese landen. De meest in het oog springende indicatoren heeft het Geestelijk vader van dit systeem en de bijbehorende Monitor Brede Welvaart is Jan-Pieter Smits, senior statistisch onderzoeker bij het CBS en hoogleraar Quantification of Sustainability aan de Technische Universiteit Eindhoven. ‘De vraag is: wat is van wezenlijk belang voor onze kwaliteit van leven? We komen er steeds meer achter dat dit meer is dan materiële welvaart. Daarom kijken wij naar maar liefst 165 indicatoren, waaronder milieu, gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid, vertrouwen en ongelijkheid. Ons model is tot stand gekomen in een internationale werkgroep onder leiding van UNECE – de Europese tak van de VN – de OESO en Eurostat. Vervolgens is het in 65 landen aanvaard als de manier om brede welvaart en duurzaamheid te meten’, vertelt Smits. Dashboards De Monitor Brede Welvaart, die voortaan jaarlijks verschijnt, bestaat uit drie dashboards. Een voor het ‘hier en CBS vertaald in 21 brede ‘welvaarttrends’. Het overgrote deel hiervan is stabiel of stijgend. De conclusie is dus dat het in het ‘hier en nu’ over het algemeen goed gaat met de brede welvaart. Staan deze positieve uitkomsten niet haaks op de angst en onzekerheid die toch ook in ons land heersen? Smits: ‘De scores over de tevredenheid met het leven behoren inderdaad tot de hoogste van Europa. Maar dat neemt niet weg dat er een gevoel van onbehagen is in een behoorlijk deel van de samenleving. Dit noem ik de welvaartsparadox: we hebben het beter dan ooit, maar zijn bang om dit kwijt te raken.’ Smits geeft twee verklaringen voor dit fenomeen. ‘Gemiddeld kan het er goed voor staan, maar dat betekent niet dat de welvaart gelijk is verdeeld over de verschillende bevolkingsgroepen. Met name mensen met een niet-westerse achtergrond en lageropgeleiden zijn aanzienlijk minder rijk, gezond en tevreden. Daarnaast globaliseert de wereld en flexibiliseert de arbeidsmarkt. Enerzijds goed voor de economie, anderzijds ontstaat hierdoor sociaal-maatschappelijke onrust. Dit aspect gaan we in de volgende monitor nader uitwerken, samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau.’ Interen Kijken we naar ‘later’, dan ziet het er minder zonnig uit. Smits: ‘In de toekomst teren we in op het natuurlijk kapitaal en zakken we ook op onderwijsgebied op de Europese ranglijst.’ Wat betreft ‘elders’ zegt hij: ‘Met onze invoer van natuurlijke hulpbronnen leggen we een relatief grote druk op ontwikkelingslanden.’ De handel in grondstoffen heeft ook een positief effect op de economie in de landen van herkomst, reageerde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op die laatste constatering. Smits is daar wat verbaasd over. ‘In het ‘elders’-dashboard hebben we wel degelijk → SERmagazine 5 Monitor Brede Welvaart

Pagina 6

Interactieve online boek, deze magazine of tijdschrift is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van pdf naar online converteren van internet uitgaves.

SERmagazine juli/aug 2018 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication