Zeepkist: De beste koopkracht

zeepkist De beste koopkracht de OR bij het bestuur voorop. ‘Ook is het belangrijk dat het bedrijf zijn zelfstandigheid kan behouden op de lange termijn’, zegt iemand. ‘En sociale werkvoorziening? Zou dat voor de bestuurders ook een speerpunt zijn?’ Waar doen we het voor? En doen we het goed? Langzaam maar zeker steekt de KoersKaart dieper: hoe verhouden de speerpunten van het bestuur zich tot de speerpunten van de OR? Wat heb je op inhoud nodig om een volwaardige sparringpartner te zijn van de bestuurders? ‘De juiste informatie’, zegt Angelique. ‘En dan niet als alle kaarten al geschud zijn, maar vooraf’, voegt Alexander toe. Jos: ‘Het gaat uiteindelijk om vertrouwen en wederzijds begrip, over en weer.’ Het laatste onderdeel gaat over de vraag hoe elk OR-lid zijn rol kan pakken en hoe anderen daarbij kunnen helpen. ‘Wat kan er over een jaar zijn bereikt?’, vraagt Edwin. Iemand reageert: ‘Ik hoop dat we de mensen op de werkvloer meer zekerheid kunnen geven.’ ‘Maar’, zegt een ander, ‘dan zullen we het bestuur meer onder druk moeten zetten.’ ‘Nee, dat is niet positief’, reageert z’n buurman. ‘Je moet de vraag centraal stellen hoe we de samenwerking kunnen verbeteren. We doen het samen. Als we dat weten te bereiken, dan kunnen we vertrouwen hebben voor de toekomst.’ n De economie draait op volle toeren. De verwachtingen van het Centraal Planbureau zijn heel mooi. Er zijn deze zomerse dagen mensen die bevangen lijken te raken door deze voorspellingen. Zoals Klaas Knot, president-directeur van de Nederlandsche Bank, met zijn oproep tot een algemene loonsverhoging. Een sympathieke, maar onbegrijpelijke uitspraak wanneer we kijken naar de feiten. Zo hebben we in onze technologische industrie sinds de crisis in 2008 begon, 21,7 procent structurele loonsverhoging in de cao afgesproken. Vrijwel alle bedrijven hebben hier bovenop nog incidentele en prestatiegerichte loonsverhogingen gegeven. Gerekend met de inflatie van 15,2 procent in diezelfde periode, is dat ontzettend mooi voor onze medewerkers. De ontwikkelingen in de verschillende sectoren kennen een eigen dynamiek. Collectieve loonsverhoging sluit daar niet op aan. Voor medewerkers is loon vaak niet de primaire drijfveer. Zij vinden de toekomst van hun baan, hun vak en het bedrijf veel belangrijker. Daar maken zij zich zorgen over. Heb ik de juiste scholing? Ben ik wendbaar genoeg om mee te groeien met alle ontwikkelingen in de technologische industrie? Het is een collectieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we een goed opgeleide beroepsbevolking hebben. Niemand mag aan de kant komen te staan. Door vergrijzing en ontgroening is het: alle hens aan dek. Nederland heeft fantastische ondernemingen die in de wereld een zeer goede naam hebben. In onze sector, goed voor 6,8 procent van het bruto binnenlands product, wordt voor 57 miljard euro geëxporteerd. We hebben er dus een groot belang bij om onze internationale concurrentiepositie te bewaken. Concurrerende landen kennen een gematigde loonontwikkeling. In eigen land zijn de lasten voor ondernemingen alleen maar toegenomen. In plaats van de lonen te verhogen, kunnen we ons daarom beter realiseren: de beste koopkracht is een baan. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink Voorzitter FME SERmagazine 9 FOTO Christiaan Krouwels Pagina 8

Eerlijk goud

Voor boeken, online drukwerk en onderwijsmagazines zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw verenigingsbladen.

SERmagazine juli/aug 2017 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication