Zeepkist: Vergrijzing verzilveren

zeepkist Vergrijzing verzilveren 7,5 miljoen. Zoveel 50-plussers zijn er naar verwachting in 2030 in Nederland. In 2019 is de helft van de Nederlandse bevolking ouder dan vijftig jaar en dit jaar al is de ‘oudere werknemer’ in de meerderheid op de arbeidsmarkt. Je zou zeggen dat maatschappelijk en politiek Nederland daardoor enige urgentie voelen. Dat ze nadenken over manieren om de ervaring en meerwaarde van een oudere bevolking te verzilveren. echter, de toon is pessimistisch en daardoor lopen we achter de feiten aan. Nog meer cijfers: nu al zijn er ruim 3 miljoen 65-plussers. Annemieke Nijhof: ‘Het gaat hier niet zomaar om een project, het gaat om een veranderingsproces in de samenleving.’ moeten ook ons gedrag veranderen. We zullen nog heel veel moeten leren.’ Na de zomer verwacht zij de deelnemers weer aan de tafel. ‘Dan gaan we keuzes maken die na te rekenen en toetsbaar zijn. Dat kunnen wij niet alleen, daar moet de politiek ook iets van vinden. Het gaat hier niet zomaar om een project, het gaat om een veranderingsproces in de samenleving. Voor de komende dertig jaar.’ Nijhof ziet de kritiek dat er nog te weinig concrete keuzes zijn gemaakt, als een positief teken. ‘Het is mooi dat mensen willen dat het sneller gaat en concreter wordt. Daar gaan wij het komend half jaar mee aan de slag. En tegen de mensen die denken dat wij als klein landje de klimaatverandering niet kunnen tegenhouden, zeg ik: elk land moet zijn verantwoordelijkheid nemen – los van wat anderen doen. En als wij het in Nederland goed doen, kunnen wij onze techniek en oplossingen straks inzetten om andere landen te helpen.’ n Op het hoogtepunt in 2040 zijn dat er 4,7 miljoen, waarvan 2 miljoen 80-plussers. We worden ouder dan ooit en, mede dankzij medische technologie, gezonder oud. Of we leven langer met goed te behandelen chronische ziekten. ANBO werkt alweer een flinke tijd aan een positief beeld van ouder worden. Ouderdom is geen beklagenswaardige fase. Ouder worden betekent niet dat hulp of zorg onvermijdelijk nodig is. En ouder worden betekent zeker niet dat het tijd wordt de arbeidsmarkt voor de geraniums te verruilen. Deze tijd vraagt om moderne belangenbehartiging, die de brug kan slaan naar een maatschappij waarin de belangen van verschillende generaties hand in hand gaan. Een maatschappij waarin werk, inkomen, zorg en wonen met elkaar vervlochten zijn en als één belang wordt gezien. De SER moet daarin leiding nemen. Dat we collectief steeds ouder worden is extreem waardevol; als maatschappij mogen we trots zijn op het reservoir aan kennis, ervaring, levenswijsheid en inzet. We moeten de loftrompet steken over de vergrijzing, met respect voor kwetsbaarheid, gebrek aan sociale contacten en financiële onmogelijkheden. Er is een brede visie op een verouderende samenleving nodig. Zodat iedereen tot op hoge leeftijd volwaardig kan blijven meedoen in de maatschappij. Liane den Haan Directeur-bestuurder ANBO, de belangenorganisatie voor senioren SERmagazine 9 FOTO ANBO/ Patricia Steur Zeepkist: Vergrijzing verzilveren

Voedingsmiddelenconvenant

Scoor meer met een e-commerce shop in uw relatiemagazines. Velen gingen u voor en publiceerden vakbladen online.

SERmagazine juli/aug 2018 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication