Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Sociaal-Economische Raad in het kort 2.1 Geledingen 2.2 Lidmaatschap van de raad 3. Taken 3.1 Adviserende taak 3.2 Toezicht op de product- en bedrijfschappen 3.3 Bevorderen van het (maatschappelijk) goed functioneren van het bedrijfsleven 3.4 Medewerking bij uitvoering wetten: medebewindstaken 4. Werkwijze van de SER 4.1 Raad 4.1.1 Voorzitter en dagelijks bestuur 4.1.2 Raadsvergaderingen 4.2 Commissies en werkgroepen 4.2.1 Commissies gebaseerd op de Wbo 4.2.2 Overige commissies 4.2.3 Lidmaatschap van (sub)commissies en werkgroepen 4.2.4 Vergaderingen van (sub)commissies en werkgroepen 4.3 De adviesprocedure 4.3.1 Procedure behandeling adviesaanvraag 4.3.2 Voorbereiding in commissies en vaststelling door de raad 4.3.3 Het na-traject 4.4 Openbaarheid, beslotenheid en geheimhouding 4.5 Vergoedingen 5. Organisatie 5.1 Rechtspersoon 5.2 Financiering en fi nanciële verantwoording 5.3 Samenstelling en organisatie van het secretariaat 5.4 Overige SER’en 5.4.1 SER in de provincie 5.4.2 SER in Europa 5.4.3 SER buiten Europa Bijlage: Plattegrond raadzaal met namen, per 1 april 2012 SER-Wijzer 5 6 6 7 9 9 10 12 14 16 16 16 17 20 20 22 23 26 26 26 27 29 31 33 34 34 34 34 36 36 36 37 38 3 Pagina 3

Pagina 5

Scoor meer met een e-commerce shop in uw maandbladen. Velen gingen u voor en publiceerden tijdschriften online.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication