Colofon Uitgave Sociaal-Economische Raad Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl Tekst Sociaal-Economische Raad Fotografi e Omslag: Dirk Hol Vormgeving en druk 2D3D, Den Haag (basisontwerp); huisdrukkerij SER © 2012, Sociaal-Economische Raad Alle rechten voorbehouden Overname van teksten is toegestaan onder bronvermelding. ISBN 978-94-6134-037-5 SER-Wijzer 39 Bijlage: Plattegrond raadzaal met namen, per 1 april 2012

Pagina 41

Voor verenigingsbladen, online sportbladen en vakbladen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw vakbladen.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication