Nederland bespaart wel energie, maar het verbeteringstempo ligt veel te laag Natuurlijke airco Innovatieve technologieën die wel zijn gerealiseerd, springen in het oog. Zo worden gebouwen in AmsterdamZuidoost gekoeld met steenkoud water, in plaats van met een energieslurpende airconditioning. Maar vaak struikelen dergelijke plannen over wet- en regelgeving. In het geval van de natuurlijke airco bijvoorbeeld zijn dat de mogelijke gevolgen voor de biodiversiteit in de Ouderkerkerplas. Een innovatie met potentie vormen de Energy Service Companies (ESCo’s): bedrijven die speciaal worden opgericht om te investeren in energiebesparende maatregelen. Woningcorporaties zeggen in het Energieakkoord toe de inzet van ESCo’s vanaf volgend jaar actief te bevorderen. Een ESCo ontwerpt, financiert, realiseert én garandeert de verduurzaming van een of meer gebouwen. Het bedrijf voert deze verduurzaming uit op basis van een meerjarig energieprestatiecontract, soms ook in combinatie met een meerjarig onderhoudscontract. Alle investeringen die de ESCo doet, verdient het bedrijf terug uit het rendement dat de energie- en onderhoudsbesparende maatregelen opleveren. Energielabels De ambitie om fors energie te besparen in de gebouwde omgeving, is in het akkoord vertaald in afspraken, bijvoorbeeld op het gebied van energielabels. Tot 2020 ‘Dit akkoord werkt door tot in de huiskamer’ Lodewijk de Waal, voorzitter overlegtafel Gebouwde omgeving ‘De opdracht die bij aanvang op tafel lag, leek eenvoudig, maar bleek dat niet te zijn. Energiebesparing is goed voor de portemonnee, goed voor milieu en dus goed voor iedereen. Moet te doen zijn, zou je zeggen. Maar toch kom je in technische discussies en meningsverschillen terecht en dan blijkt het ingewikkelder dan gedacht. Een noviteit voor mij was de deelname van het grote aantal partijen, inclusief de overheid. In mijn tijd bij de FNV boog het kabinet zich pas na de totstandkoming van een akkoord over de afspraken. Het grote aantal partijen maakte het proces heel gecompliceerd, maar zorgt tegelijkertijd voor een groot draagvlak. Het was een voortdurende zoektocht naar draagvlak en effectiviteit, naar haalbaarheid en betaalbaarheid. Ik ben blij dat dit akkoord niet alleen investeert in energiebesparing, maar ook in werkgelegenheid en sociale cohesie – denk aan lokale initiatieven voor energieopwekking. Als we voor dat soort initiatieven de weg effenen, dan creëren we draagvlak en ontstaan er in de samenleving nieuwe vormen van samenwerking die waarde creëren en invloed hebben, niet alleen op de energiemeter, maar op de gehele maatschappij. Een historisch akkoord? Dat vind ik wat aanmatigend. Wel is het uniek dat we met zoveel partijen een signaal hebben afgegeven. Naar elkaar en naar alle burgers. Uiteindelijk is dat de essentie: dit akkoord werkt door tot in iedere Nederlandse huiskamer.’ SERmagazine 11 gebouwde omgeving moeten jaarlijks 300.000 bestaande woningen en andere gebouwen een upgrade maken van twee ‘labelstappen’. Woningcorporaties tekenen voor een gemiddeld energielabel B voor hun sociale huurwoningen in 2020 en 80 procent van de particuliere huurwoningen moet in dat jaar minstens label C hebben. Voor nieuwbouw gelden uiteraard strengere regels: vanaf 2020 is nieuwbouw (zowel koop als huur) bijna-energieneutraal. De overheid onderzoekt nog dit jaar de mogelijkheid om leningen voor energiebesparende maatregelen te koppelen aan woningen, in plaats van aan mensen. Groot-Brittannië heeft daarmee goede ervaringen. Zo’n maatregel kan een belangrijke drempel voor particulieren wegnemen: zou je wel investeren in bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen met tien jaar terugverdientijd als je misschien over zes jaar je huis wilt verkopen? Een lening die gekoppeld is aan een woning heeft echter ook nadelen, bijvoorbeeld rond verkoop. Vandaar dat de onderhandelende partijen de gevolgen van deze maatregel beter in beeld willen hebben voor ze eventueel besluiten tot invoering. n FOTO Christiaan Krouwels Pagina 10

Efficiënte industrie

Voor gidsen, online reclamefolders en maandbladen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw maandbladen.

SERMagazine Themanummer Energieakkoord voor duurzame groei Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication