Op naar een schone toekomst

SERmagazine is een maandelijkse uitgave met nieuws en informatie over de SociaalEconomische Raad en de Stichting van de Arbeid. Met dit blad wil de SER de overlegeconomie en de sociale dialoog bevorderen. Een jaarabonnement is gratis. Opgave jaarabonnementen en adreswijzigingen via sermagazine@ser.nl Redactie Jolanda Maas (hoofdredactie), Mariek de Valk, Berber Bijma en Corien Lambregtse (eindredactie) T (0)70 3499 648 F (0)70 3832 535 E sermagazine@ser.nl Aan dit nummer werkten mee Ton Bennink, Felix de Fijter, Dirk Hol, Pieter-Paul Jansen, Dorine van Kesteren, Philip Koring, Christiaan Krouwels, Loek Kusiak, Elke van Riel, ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme Redactieraad Michaela Drahos, Tyche Riemens, Ivo Thomassen Ontwerp 2D3D Opmaak Riccardo van der Does, Robby Gajadien Productie SER huisdrukkerij Internet www.ser.nl Op naar een schone toekomst Nederland heeft op 6 september een substantiële stap gezet naar een schone toekomst. Ruim 40 organisaties sloten samen met de overheid het Energieakkoord voor duurzame groei. De SER faciliteerde dit onderhandelingsproces. In dit themanummer van het SERmagazine zetten we alles op een rij: waarom een Energieakkoord, wat is afgesproken en wat betekent dat voor bedrijven, burgers, overheid en milieuorganisaties? Het aantal gesprekspartners was met meer dan 100 deelnemers aan 4 tafels onwaarschijnlijk veel. Toch was een akkoord geen onbegonnen werk. Integendeel: samen kunnen we meer dan ieder voor zich. Het Energieakkoord legt de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het biedt een helder perspectief voor de langere termijn, creëert vertrouwen en reduceert zo investeringsonzekerheid bij burgers en bedrijven. Het helpt de haperende economie weer op gang met een grote impuls voor investeringen en werkgelegenheid. Daarnaast zijn lasten voor burgers en bedrijven zo veel mogelijk beperkt. Zo groot als het aantal deelnemers was, zo omvangrijk en specifiek zijn de gemaakte afspraken. Maatregelen voor burgercoöperaties voor energieopwekking, energie-efficiëntie in de industrie, schoon vervoer, CleanTechnology vermarkten, financiering. Met andere woorden: van dit akkoord gaan we allemaal iets merken en we moeten er allemaal iets voor gaan doen. De deelnemende partijen verdienen grote waardering voor hun vooruitziende moed. Weliswaar delen we één visie, maar soms lopen de belangen uiteen. De gesprekspartners durfden over hun schaduw te springen, mede door de kundigheid en inzet van de tafelvoorzitters. Het resultaat: een breed omarmd akkoord, integraal op www.energieakkoordser.nl te lezen. Mochten de doelen meer voortgang vragen, dan worden nieuwe maatregelen toegevoegd. Dat is mooi. De komende maanden en jaren gaat het erom dat wij onze woorden waarmaken. Wiebe Draijer Voorzitter Sociaal-Economische Raad 2 THEMANUMMER: ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI - SEPTEMBER 2013 FOTO Christiaan Krouwels Pagina 1

Inhoud

Voor kranten, online onderwijs catalogussen en magazines zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw artikelen.

SERMagazine Themanummer Energieakkoord voor duurzame groei Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication