gebouwde omgeving kerheid in de hand en dat ontmoedigt bedrijven, organisaties en particulieren om te investeren in besparing op de lange termijn. er heeft eel Afspraken voor de gebouwde omgeving • De gebouwde omgeving is in 2050 energieneutraal. • Nieuwbouw is vanaf 2020 bijna-energieneutraal; overheidsgebouwen zelfs al vanaf 2018. • In 2020 hebben sociale huurwoningen gemiddeld energielabel B. Woningcorporaties investeren daarvoor tussen 2014 en 2017 jaarlijks 100 miljoen euro. • In 2020 heeft 80 procent van de particuliere huurwoningen minstens label C. • Er komt een publieke voorlichtingscampagne over energiebesparing. • Netbeheerders gaan op grote schaal ‘slimme energiemeters’ plaatsen bij consumenten. • Woningeigenaren en verhuurders die nog geen energielabel hebben, krijgen in 2014 en 2015 een indicatief label, om hen bewust te maken van de energieprestatie van hun woning. • Energiebesparende maatregelen kunnen vanaf 2014 worden betaald via de energierekening. • Brancheorganisaties en overheid maken afspraken over de ontzorging van particuliere woningeigenaren die energiebesparende maatregelen willen nemen. • Er komen ruimere hypotheekmogelijkheden voor woningrenovaties die leiden tot zeer energiezuinige woningen (‘notanul-renovaties’). • De belemmeringen die Verenigingen van Eigenaren ervaren rond verduurzaming, worden opgelost; een taskforce ontwikkelt voor medio 2014 een integrale aanpak. Tempo verhogen In internationaal perspectief staat Nederland er wat de energiezuinigheid van de gebouwde omgeving betreft niet slecht, maar ook niet goed voor. Nederlandse huizen en gebouwen zijn een stuk zuiniger dan bijvoorbeeld die in Engeland, maar wil ons land de ambitie van een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 halen, dan moet er nog flink wat gebeuren. Nederland bespaart wel, maar het verbeteringstempo ligt veel te laag. Om het tempo op te schroeven, zijn er grofweg twee sporen: optimalisatie en innovatie. Het eerste spoor volgen we in Nederland al geruime tijd, bijvoorbeeld door betere isolatie van muren, daken en ramen en het efficiënter inregelen van energie-installaties. Dergelijke maatregelen zijn gemakkelijk uit te voeren en financieel aantrekkelijk, maar worden volgens veel partijen aan de overlegtafel te weinig genomen. Het innovatiespoor wordt in Nederland minder vaak gekozen. Er wordt veel kennis ontwikkeld op het gebied van schone of hernieuwbare energie, maar de toepassing ervan is nog niet wijd verspreid. SERmagazine 9 Zuinige gebouwen

Pagina 10

Voor spaarprogramma, online jaarverslagen en relatiemagazines zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw clubbladen.

SERMagazine Themanummer Energieakkoord voor duurzame groei Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication