Gedeelde verantwoordelijkheid De maatschappij is sterk in beweging. Technologische ontwikkelingen, de discussie over klimaatverandering en de roep om een inclusieve samenleving raken organisaties in het hart. Stakeholders verwachten dat bedrijven hun verantwoordelijkheid Drie Raden magazine is een eenmalige special voor ondernemingsraden, commissarissen en bestuurders over het belang van een goede relatie en dialoog. De special is een uitgave van de Alliantie Medezeggenschap & Governance. Redactie Trude Maas (hoofdredactie), Danielle Haenen, Mariek de Valk en Marike van Zanten (teksten en eindredactie). T 070 3499 648 E m.de.valk@ser.nl Aan dit nummer werkten mee Berber Bijma, Dirk Hol, Christiaan Krouwels en Kim Putters. Basisontwerp 2D3D Grafisch vormgeving Robby Gajadien, SER Productie Drukkerij Opmeer Internet www.medezeggenschap-en-governance.nl 2 DECEMBER 2018 nemen. Zo hebben digitalisering en robotisering grote gevolgen voor de werkgelegenheid: welke inspanningen pleegt de werkgever om mensen toch duurzaam inzetbaar te houden? Duurzame bedrijfsvoering en ketenaansprakelijkheid zijn eveneens actuele maatschappelijke thema’s: hoe stelt het bedrijf zich op bij de productie en inkoop van grondstoffen? En hoe verantwoord gedragen bedrijven zich in sociale zin: welke mogelijkheden scheppen ze bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Veel bedrijven moeten nog groeien in hun maatschappelijke rol. Ze moeten leren beter in te spelen op de externe omgeving en daarbij rekening houden met verschillende stakeholders. Medewerkers van organisaties staan midden in de samenleving en weten wat er leeft. Een structurele dialoog en goed samenspel binnen de driehoek van bestuur, Raad van Commissarissen en ondernemingsraad kan helpen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid concreet in te vullen. Moderne medezeggenschap evolueert naar een drieradenmodel, waarin Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en ondernemingsraad op basis van gelijkwaardigheid samen nadenken over meervoudige waardecreatie, voor álle stakeholders. Daar zijn inmiddels mooie voorbeelden van. Zo zijn FrieslandCampina en Tata Steel Nederland genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee: de prijs voor de beste samenwerking binnen de governance-driehoek. Dergelijke voorbeelden – en dit magazine – vormen hOpelijk ook een inspiratie voor andere organisaties. Samen actief werken aan volwassen medezeggen schap met een breed draagvlak in de samenleving: ook dát is je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Trude Maas Voorzitter Alliantie Medezeggenschap & Governance FOTO Dirk Hol Pagina 1

Pagina 3

Voor reclamefolders, online vakbladen en whitepapers zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw uitgaves.

Drie raden magazine special Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication