Toekomst van werk

SER en ministerie van SZW schrijven visie op ‘Toekomst van werk’ Werk vraagt om eerlijke kansen voor iedereen De internationale arbeidsorganisatie ILO is een discussie gestart over de toekomst van werk. De SER en het ministerie van SZW beschreven vanuit het Nederlandse perspectief uitdagingen en kansen. TEKST Corien Lambregtse FOTO David Rozing/HH, Anna Huber/HH De toekomst van werk hangt af van vele ontwikkelingen: economisch, technologisch, demografisch, sociaalcultureel en ecologisch. Kenmerkend voor onze tijd is dat transities zich in hoog tempo voltrekken. Dit biedt weliswaar kansen voor investeringen, duurzaamheid en werkgelegenheid, maar brengt volgens de SER en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ook nieuwe risico’s en uitdagingen met zich mee. Zowel werkgevers als werknemers krijgen met onzekerheid te maken en instituties staan onder druk, zo vat de notitie Toekomst van werk de belangrijkste ontwikkelingen samen. In de notitie komen vier vraagstukken aan de orde (zie kader). Een van de belangrijkste uitgangspunten is en blijft ‘welvaartsgroei door en voor iedereen’. Om dit te bereiken, zetten de SER en het ministerie van SZW in op een verhoging van de arbeidsparticipatie en kwalitatief hoogwaardige werkgeleEen belangrijke uitdaging is de arbeidsdeelname van vrouwen te verhogen genheid. Voorwaarde is dat mensen werken, leren en zorgen kunnen combineren. Ook kwetsbare groepen moeten kunnen meedoen. → SERmagazine 17 Pagina 16

Column: Gamen of participeren

Heeft u een gebruiksaanwijzing, youcanflip of internet maandbladen? Gebruik Online Touch: lesmateriaal van pdf naar online converteren.

SERmagazine juli/aug 2017 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication