1. Inleiding

1. Inleiding De Sociaal-Economische Raad (SER) is in 1950 opgericht en de taken en bevoegdheden zijn verankerd in de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo). De SER wil als advies- en overlegorgaan van ondernemers, werknemers en kroonleden (onafhankelijke deskundigen) een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart. Maatschappelijke welvaart betekent naast economische groei ook sociale vooruitgang en een betere leefomgeving. De SER adviseert dan ook over nationale en internationale onderwerpen op breed sociaal-economisch terrein. De SER streeft hierbij naar grote deskundigheid en brede steun in de samenleving, of te wel ’denkwerk voor draagvlak’. Behalve de adviserende taak heeft de SER ook bestuurlijke taken. De Wbo wijst de SER aan als het orgaan voor de uitvoering van deze wet in het algemeen en voor het toezicht op de product- en bedrijfschappen in het bijzonder. Deze brochure is opgezet als wegwijzer en naslagwerk voor een snel inzicht in de SER. Het bevat gedetailleerde informatie over de SER, zijn organisatie, taken en werkwijze. De SER-Wijzer is vooral bedoeld voor raads- en commissieleden van de SER, (nieuwe) medewerkers van het secretariaat, maar ook voor de ministeriële vertegenwoordigers. Actuele informatie over de SER is te vinden op de uitgebreide website www.ser.nl. Deze bestaat ook in het Engels, en in beperktere omvang in het Frans, Duits en Spaans. SER-Wijzer 5 Pagina 5

2. De Sociaal-Economische Raad in het kort

Scoor meer met een e-commerce shop in uw maandbladen. Velen gingen u voor en publiceerden tijdschriften online.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication