2. De Sociaal-Economische Raad in het kort

2. De Sociaal-Economische Raad in het kort De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de regering en het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociale en economische beleid en over belangrijke wetgeving op sociaal-economisch terrein. Daarnaast heeft de SER bestuurlijke taken met betrekking tot de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, waaronder het toezicht op de product- en bedrijfschappen. Ook is de SER betrokken bij de uitvoering van enkele wetten. In hoofdstuk 3 is meer informatie opgenomen over de taken van de SER. 2.1 Geledingen De SER is uit drie geledingen (tripartiet) samengesteld en telt in totaal 33 leden: elf ondernemersleden, elf werknemersleden en elf kroonleden (onafhankelijke deskundigen). Elk lid heeft een plaatsvervanger. De kroonleden zijn deskundigen op economisch, fi nancieel, juridisch, en/ of sociaalwetenschappelijk terrein en beschikken meestal over relevante bestuurlijke ervaring. Ze zijn benoemd door de Kroon maar zijn onafhankelijk. De zetelverdeling voor ondernemers- en werknemersorganisaties is momenteel als volgt: Ondernemersleden Vereniging VNO-NCW Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland Werknemersleden Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) 7 leden 3 leden 1 lid 8 leden 2 leden MHP, vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel 1 lid Kroonleden 11 leden De samenstelling van de raad is te vinden op de SER-website (www.ser.nl). 6 1. Inleiding

Pagina 8

Voor gidsen, online maandbladen en onderwijscatalogussen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw weekbladen.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication