Verder zijn bepaalde functies onverenigbaar met het lidmaatschap van de raad. Een lid of plaatsvervangend lid van de SER dat een van deze functies gaat bekleden, is daardoor van rechtswege geen (plaatsvervangend) lid meer van de raad. Zulke functies zijn: minister, staatssecretaris of vicepresident of lid van de Raad van State; gewoon lid, bijzonder lid, gerechtsAuditeur, griffi er of substituut-griffi er van het College van Beroep voor het bedrijfsleven; secretaris of een ander lid van het personeel van de Sociaal-Economische Raad. In de regel wordt het lidmaatschap van de raad ook niet verenigbaar geacht met het lidmaatschap van de Tweede of Eerste Kamer omdat deze advies aan de raad kunnen vragen. Als een lid niet langer voldoet aan deze eisen (zoals gesteld in artikel 5 van de Wbo), of een functie aanvaardt die met het lidmaatschap onverenigbaar is, dan moet hij dit melden aan de voorzitter van de raad. 8 Pagina 8

3. Taken

Voor catalogi, online relatiemagazines en lesmateriaal zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw flyers.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication