Groen vervoer

Mobiliteit- en transportsector kiest voor vergroening Schoner de weg op en vaker met de trei De CO2 -uitstoot door vervoer en transport gaat de komende jaren fors naar beneden. Maar hoeveel precies en hoe gaan we dat bereiken? De ambitie van de overlegtafel ‘Mobiliteit en Transport’ is helder: in 2050 is de CO2 - uitstoot van de sector 60 procent lager dan in 1990. Om dat doel te halen, moeten flinke stappen worden gezet. TEKST Loek Kusiak FOTO Shutterstock 20 THEMANUMMER: ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI - SEPTEMBER 2013 De CO2 -uitstoot van de Nederlandse mobiliteit- en transportsector is de afgelopen jaren alleen maar gestegen: tussen 1990 en 2011 met 26 procent. Die stijging wordt de komende jaren omgezet in een forse daling, zo is afgesproken aan de overlegtafel ‘Mobiliteit en Transport’. In 2050 moet de CO2 -uitstoot van de sector 60 procent lager zijn dan in 1990. Het tussendoel voor 2030 is een vermindering van 17 procent ten opzichte van 1990. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van onder meer de overheid, werkgevers, werknemers en brancheorganisaties voor de transportsector, maar ook de ANWB, de Fietsersbond en de Nederlandse Spoorwegen. Voor een effectieve daling van de CO2 -uitstoot met 60 procent is in feite een nog grotere reductie nodig, omdat het aantal verplaatsingen van mensen en goederen tussen nu en 2050 naar verwachting alleen maar zal toenemen. Dat vraagt om nieuwe technologieën en mobiliteitsconcepten. En ook om samenwerking, benadrukken de gesprekspartners. Willen de ambitieuze doelstellingen worden gehaald, dan moeten marktpartijen, Pagina 19

Pagina 21

Voor uitgaves, online flyers en lesmateriaal zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw presentaties.

SERMagazine Themanummer Energieakkoord voor duurzame groei Lees publicatie 13Home


You need flash player to view this online publication