Conflictmanagement

conflictmanagement als over het ermee omgaan. We kijken wat wel en niet werkt en welke suggesties voor verbeteringen er zijn. Ook willen we beleidsmakers helpen nadenken over welke meetbare factoren belangrijk zijn voor constructief conflictmanagement. Daarnaast is het belangrijk om alle betrokkenen in een land met elkaar in contact te brengen, zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen.’ Eilandjes Hoewel het onderzoek nog loopt, kan Bollen al enkele bevindingen melden. Zo hebben de onderzoekers in de gesprekken gemerkt dat veel mensen op een eilandje zitten en in stereotypen denken over andere betrokkenen die binnen het veld actief zijn. ‘Ieder weet goed wat men zelf doet, maar minder goed wat de rol van de anderen is. Er zou meer afstemming en doorverwijzing kunnen plaatsvinden. Ook leven er misconcepties bij conflictpartijen, zoals: als ik naar de bedrijfscommissie ga, dan zal er één gelijk krijgen. Men beseft zelden dat het om bemiddeling gaat.’ Derden De invloed van derde partijen bij conflictmanagement speelt een belangrijke rol in het onderzoek. Bollen legt uit: ‘Bij derde partijen denken we aan adviseurs, juristen en bemiddelaars, maar ook aan meer formele instanties zoals in Nederland de bedrijfscommissies. Ook trainers zijn een belangrijke derde partij.’ Bollen → Astrid Zuidinga, lid Bedrijfscommissie markt I namens werkgeversorganisatie AWVN: ‘We proberen partijen beter naar elkaar te laten luisteren’ ‘Was nou maar eerder gekomen, denk ik soms’, zegt arbeidsrecht-advocaat Astrid Zuidinga. ‘De zaken die we krijgen zijn vaak al behoorlijk geëscaleerd.’ Zuidinga is lid van Bedrijfscommissie markt I, die zich richt op commerciële sectoren, namens werkgeversorganisatie AWVN. Daarnaast is ze één van de twee vaste voorzitters bij zaken waarin de bedrijfscommissie bemiddelt. ‘Tijdens zittingen kunnen de OR en de bestuurder rustig hun verhaal doen. Samen met iemand vanuit de werkgevers- en iemand vanuit de werknemersorganisaties, stel ik als voorzitter dan vragen om boven tafel te krijgen waar het probleem precies zit. We proberen partijen beter naar elkaar te laten luisteren, zodat ze tot elkaar komen. Vaak lukt dat.’ Zuidinga ziet veel misverstanden en stroeve communicatie. 'Dan is er wel een OR, maar de bestuurder vindt het niks en de verhoudingen zijn vertroebeld. Of er is verschil van mening over de rol, bevoegdheden en rechten van de OR.' De bedrijfscommissie probeert dan partijen tot overeenstemming te brengen en geeft daarbij een inhoudelijk advies of oordeel. Vaak wijst ze erop hoe andere partijen zoiets oplossen, of doet ze suggesties zoals scholing, anders communiceren, of een aanpassing van de vergaderfrequentie. ‘Bemiddeling kost niks, is laagdrempelig en kan ook al vroegtijdig, zodat je verharding van standpunten kunt voorkomen’, zegt Zuidinga. ‘En indien nodig kun je daarna altijd nog naar de rechter.’ De SER heeft twee bedrijfscommissies waarin deskundigen bemiddelen in conflicten rond medezeggenschap – bijvoorbeeld tussen ondernemingsraden en bestuurders. Bedrijfscommissie markt I richt zich op de commerciële sectoren. Bedrijfscommissie markt II op zorg en welzijn en sociaal-culturele sectoren: cultuur, sport, onderwijs en gesubsidieerde arbeid. De bedrijfscommissies hebben ook een informerende rol en beantwoorden jaarlijks gemiddeld tegen de vijfhonderd vragen over medezeggenschap en de WOR. Zie ook: www.bedrijfscommissie.nl SERmagazine 15 Conflictmanagement

Brexit

Heeft u een lesboek, pagedirect of esportbladen? Gebruik Online Touch: maandblad digitaal op uw website plaatsen.

SERmagaxine maart 2018 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication