verlof na geboorte Eerste jaar Verlof rond de geboorte zou moeten bijdragen aan de arbeidsparticipatie van vrouwen. En ouders zouden het moeten gebruiken waarvoor het bedoeld is: de zorg aan een heel jong kind. Ook voor het kind zelf kan dat goed zijn, bleek al uit het SER-advies Een werkende combinatie. Daarnaast kan vereenvoudiging van de bestaande regels bijdragen aan een beter gebruik ervan. In het advies doet de raad meerdere voorstellen voor die optimalisering. Zo vindt de SER het wenselijk om het verlof voor zowel vaders als moeders te concentreren in het eerste jaar na de geboorte van een kind. Nu schrijft de wet voor dat ouders het verlof moeten opnemen voor het kind acht jaar oud is. Door ouders te stimuleren het verlof sneller na de geboorte op te nemen, is de kans groter dat moeders – voor evenveel uren – terugkomen op de arbeidsmarkt. Bovendien stimuleert dit partners al vanaf het begin meer zorgtaken op zich te nemen. Goede betaling Een tweede ‘succesfactor’ voor de arbeidsparticipatie van moeders is een goede betaling van hun ouderschapsverlof – aansluitend aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het positieve effect van betaald verlof blijkt onder meer in Duitsland. In 2007 kortte men daar de duur van het verlof in van drie naar één jaar. Tegelijk werd de betaling flink verbeterd. Dat heeft geleid tot meer arbeidsparticipatie van vrouwen; vooral het effect op de participatie van vrouwen met een grote deeltijdbaan was positief. De SER pleit in zijn advies voor een betaald ouderschapsverlof van maximaal zes weken, zowel voor vaders als voor moeders. Die duur van zes weken is wat hen betreft een eerste stap. Op lange termijn moet worden bekeken of die termijn verder moet worden uitgebreid. De Europese Commissie is voorstander van een betaald ouderschapsverlof van zestien weken. Financiering Om breed draagvlak te krijgen en te houden voor een langer verlof, moet het ouderschapsverlof anders worden gefinancierd. De financiering die het kabinet in het regeerakkoord voorstelt, leidt tot ‘eenzijdige lastenverzwaring voor werkgevers en daarmee tot een afbreuk van draagvlak van de boogde regeling’, staat in het advies. De SER pleit voor een financieringsregeling vanuit de algemene middelen. Een grotere arbeidsparticipatie van vrouwen dient immers het algemeen belang. De extra uitgaven kunnen deels worden gecompenseerd doordat meer vrouwen gaan werken. Daarnaast vindt compensatie plaats doordat kinderen in hun eerste levensjaar wellicht minder uren naar de betaalde opvang hoeven. n ‘We maken onderlinge afspraken over verlof’ Hugo de Pagter (43) werd in november vader van Lena, zijn tweede kind. Hij is mede-eigenaar van een grafisch ontwerpbureau en werkt sinds de geboorte van zijn eerste kind vier dagen per week. Zijn vriendin werkt in het onderwijs en neemt fulltime ouderschapsverlof op tot april. ‘Ik ben eigen baas en heb dus geen vastgestelde verlofregeling vanuit een werkgever. We hebben met z’n drieën als eigenaars van het bureau onderlinge afspraken gemaakt over hoe we dat oplossen. Na de geboorte van mijn dochter ben ik eerst een paar dagen volledig thuis geweest en daarna een paar weken op donderdag en vrijdag. Nu werk ik weer vier dagen. Mijn vriendin gaat in april weer vier dagen werken en als de kinderen naar school zijn, gaan we waarschijnlijk beiden weer vijf dagen werken. Eigen baas zijn geeft enerzijds de vrijheid om je eigen tijd in te delen. Aan de andere kant: het werk moet wel gebeuren. Sinds ik vier dagen werk, merk ik dat ik mijn werk zo efficiënt mogelijk doe en eigenlijk in vier dagen doe wat ik anders in vijf dagen deed. Op vrijdag werk ik in principe niet, maar er moet best nog weleens een telefoontje gepleegd worden. Een regeling voor betaald verlof voor zelfstandige ondernemers klinkt aantrekkelijk, maar het is nogal wat om er als zelfstandige fulltime tussenuit te stappen. Al het werk komt bij de anderen te liggen. Ik weet niet of ik van zo’n regeling gebruik zou maken.’ 6 MAART 2018 - NR. 3 Pagina 5

Duurzame natuursteen

Heeft u een spaarprogramma, youcanflip of internet PDF's? Gebruik Online Touch: cursus digitaliseren.

SERmagaxine maart 2018 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication