Zeepkist: Polderen

IMVO-pilots natuursteen vaak weinig kennis van duurzaam inkopen. Michiel Soeters: ‘Stap één is om wederzijds vertrouwen terug te brengen tussen overheden en inkopers en importeurs.’ helft af. Die stenen worden onder andere gebruikt voor bestrating, stoepranden en gevels. De Nederlandse overheid neemt vooral natuursteen af uit China, India en Europese landen. China is een grote speler als het gaat om natuursteen. Het land staat bekend om zijn specialisten in de fabrieken. Hun toegevoegde waarde is zo groot dat zij vaak ook Europese natuursteen, bijvoorbeeld uit Italië, bewerken. In China wordt daarom veel Europese natuursteen verhandeld. Het materiaal dat uit China komt is veelal graniet. Om dit te delven is een industrieel proces nodig, waarbij geen kinderen kunnen worden ingezet. De focus op een lage prijs versterkt het probleem? De laatste tien jaar is sprake van een race to the bottom. In aanbestedingen sturen overheden nu vaak op een zo laag mogelijke prijs. Aannemers en inkopers van natuursteen proberen zo min mogelijk kosten te maken om hun handel te kunnen houden. Er zijn voor hen nu geen prikkels om te investeren in een waardeverhogende keten. Dit wordt versterkt doordat aanbestedende diensten de Internationale Sociale Voorwaarden – verplicht voor Europese aanbestedingen van het Rijk – niet altijd of niet volledig toepassen. Partijen die inschrijven op een aanbesteding hebben bovendien 8 MAART 2018 - NR. 3 Duurzaam inkopen is sowieso moeilijk? Het duurzaam inkopen van natuursteen is niet eenvoudig voor (onder) leveranciers. Inkopers hebben weinig tot geen direct contact met groeves en fabrieken in Azië waardoor ze deze nauwelijks zelf kunnen controleren. De tussenhandelaren waarmee ze te maken hebben zijn in veel gevallen corrupt. De waarde van de certificaten die zij afgeven is bovendien vaak twijfelachtig. Er zijn ook positieve voorbeelden? Zeker. Zo werkt een grote keukenleverancier in India bijvoorbeeld samen met de lokale bevolking en een ngo aan een nieuwe aanpak. Doel is een kinderarbeidvrije zone te creëren waar kinderen fulltime onderwijs krijgen. Daarnaast zijn er al Nederlandse inkopers die veel tijd en energie steken in het maken van goede afspraken met Chinese en Indiase groeves rond mens en milieu. Er is een gezamenlijke aanpak nodig? De mooie voorbeelden zijn heel belangrijk, maar er is meer nodig om de sector structureel te verduurzamen. Daarom slaan de verschillende stakeholders – van opdrachtgever tot aannemer en natuursteenleverancier, en de relevante brancheorganisaties – de handen ineen om tot een gezamenlijke ketenaanpak te komen. Nederland trekt hierin op met België? De Nederlandse natuursteensector is niet zo groot als die in andere landen. Maar samen met België is de sector vergelijkbaar met landen als Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Ook voor België is het onderwerp belangrijk. Een aantal jaren geleden kwam aan het licht dat in India – voor België het land waaruit ze de meeste natuursteen importeren – veel misstanden waren. De urgentie om tot een duurzame inkoop te komen is daarom ook voor België hoog. Uiteindelijk wil de SER naar een gemeenschappelijke Europese aanpak. Wat is de rol van de SER en wie zijn er verder betrokken? De SER begeleidt de onderhandelingen. De sector heeft de SER hiervoor gevraagd vanwege zijn ervaring met het Energieakkoord en convenanten, zoals het IMVO-convenant kleding en Textiel. Natuurlijk speelt de brede ervaring van de SER om via een multistakeholder-aanpak tot breed gedragen afspraken en richtlijnen te komen, daarbij een grote rol. Daarnaast zullen enkele pilots worden opgezet. Onafhankelijk adviseur Michiel Soeters verzorgt de projectleiding van de pilots. Hij werd gevraagd vanwege zijn brede IMVO pilots Natuursteen De volgende stakeholders gaven opdracht voor de IMVO pilots natuursteen: BOVATIN, Vereniging DI-stone, de Rijksoverheid, vakcentrale FNV, Stop Kinderarbeid, Landelijke India Werkgroep en Arte di Granito en Michel Oprey & Beisterveld. Zie ook: www.imvoconvenanten.nl/natuursteen. Duurzame natuursteen

Zeepkist: Polderen

Interactieve ekrant, deze weekblad of lesmateriaal is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal publiceren van digi drukwerk.

SERmagaxine maart 2018 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication