Zeepkist: Polderen

zeepkist kennis op het gebied van duurzaam inkopen, bouwbedrijven en aanbestedingen. Aan de pilots doen het Rijksvastgoedbedrijf, een aantal grote gemeenten en zo’n dertig bedrijven die natuursteen inkopen in risicolanden, mee. Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is betrokken. Zij hebben een subsidie verstrekt voor de pilots in de periode van 2017 tot en met 2020. Polderen Nederland polderland. Zonder meer waar. We onderhandelen dagelijks decentraal aan vele cao-tafels over goede afspraken voor onze leden, of breder: voor werkenden. Bijna altijd komen we eruit, al gaat daaraan soms een pittig actietraject vooraf. Op centraal niveau – bijvoorbeeld bij sociale akkoorden, Hoe worden de risico's aangepakt? Soeters: ‘Via drie pilots gaan we onderzoeken hoe we maatschappelijk verantwoord inkopen kunnen stimuleren. De eerste pilot richt zich op het duurzaam inkopen van natuursteen door overheden. Daarbij gaat het er vooral om dat we in deze aanbesteding de juiste vragen stellen, MVO zwaarder te laten wegen dan de prijs en afspraken te maken over goede communicatie en verificatie. De tweede pilot draait om due diligence: het in kaart brengen en aanpakken van MVO-risico’s. In een derde pilot onderzoeken we in een land van herkomst waar veel kinderarbeid voorkomt hoe we kunnen zorgen voor een kinderarbeidvrije productie.’ Er is nog heel wat werk te verrichten? Soeters: ‘Stap één is om wederzijds vertrouwen terug te brengen tussen overheden en inkopers en importeurs. Gevoed door de bouwcrisis en grote prijsdruk is dat er nu niet voldoende. En zolang er geen vertrouwen is, maken we weinig kans om de problemen in groeves en fabrieken op te lossen. We werken er daarom momenteel hard aan – en met veel positieve energie van alle betrokkenen – daar verandering in te brengen. Als deze eerste horde genomen is, kunnen we echt iets gaan veranderen.’ n de SER, de Stichting van de Arbeid – moet polderen ons ook betere afspraken opleveren en dat blijkt lastig. Zo kregen we onlangs wel enige steun van werkgevers voor onze analyse van wat er mis is op de arbeidsmarkt, maar werden we het over oplossingen niet eens. Wat is er mis? Wij zien dat hoewel het beter gaat met de economie de positie van werkenden verzwakt. Een belangrijke reden daarvoor – ook genoemd door De Nederlandsche Bank – is de doorgeslagen flex. Zolang flex te goedkoop is, is er geen eerlijke keuze voor werkgevers en zullen ze zich laten verleiden voor de goedkoopste oplossing te gaan. Zolang het mogelijk is dat Deliveroo bezorgers ineens gedwongen tot zzp’er maakt, moeten er ook politieke keuzes worden gemaakt die de positie van werkenden verstevigt. Werkenden krijgen het niet beter als je de positie van mensen met een vaste baan aantast. De macht blijft dus een stevige tegenmacht nodig hebben. Daarom zijn wij bij FNV een offensief gestart dat de oorzaken van verkeerde ontwikkelingen op de arbeidsmarkt belicht. Want het komt niet vanzelf goed, óók niet nu het economisch zo goed gaat en er alweer krapte is in sommige sectoren. Ook niet nu het aantal vaste banen groeit, want het aantal flexbanen groeit relatief harder. Nee, we gaan pas echt meer met elkaar verdienen als wij als vakbond steviger een vuist kunnen maken en als er echt een gelijk speelveld op de werkvloer is. Dat is onze inzet. Aan cao-tafels en centraal, zoals in de SER. Zakaria Boufangacha Lid van het Dagelijks Bestuur van de FNV. SERmagazine 9 FOTO Christiaan Krouwels Zeepkist: Polderen

Samen is altijd beter

Interactieve digi-nieuwsbrief, deze spaarprogramma of PDF is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online op uw website plaatsen van digi rapporten.

SERmagaxine maart 2018 Lees publicatie 20Home


You need flash player to view this online publication