Feiten & cijfers Hoe groter de organisatie, hoe vaker een OR Nalevingspercentage OR naar omvang organisatie 95% 26% soms 21% regelmatig 79% 66% 54% 0R als extra informatiekanaal voor wat er speelt op de werkvloer 0R als middel om draagvlak voor beleid te creëren OR als extra check op kwaliteit en volledigheid besluiten 0R als sparringpartner bij beleids- en organisatieontwikkeling 50-74 75-99 100-199 aantal werknemers ≥200 0R als aanspreekpunt en onderhandelaar voor de personeelsbelangen 94% 93% 92% 79% 89% Werkgevers zien meerwaarde eigen OR 94% van de werkgevers ziet de eigen OR als extra informatiebron voor wat er speelt op de werkvloer. Ook op andere gebieden zien de werkgevers de meerwaarde van de eigen OR. Samenwerking in driehoek belangrijker dan beloning Aanwezigheid commissaris bij overlegvergaderingen Beloning van bestuur en RvC wordt niet als een belangrijk item ervaren; een goede samenwerking in de driehoek wel. Tijdens het 'artikel-24'-overleg komen in een derde van de gevallen de arbeidsvoorwaarden van het bestuur ter sprake en in een kwart van de gevallen de vergoeding van de RvC/RvT. beloning bestuur 33% vergoeding RvB/RvT 24% 78% niet Slechts circa een vijfde van de commissarissen is aanwezig bij de overlegvergadering met bestuur en ondernemingsraad over de algemene gang van zaken, terwijl dit volgens artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden wel vereist is. Bron: Naleving van de Wet op de Ondernemingsraden, 2017. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van SZW. 22% wel DRIE RADEN magazine Special 11 Pagina 10

Pagina 12

Scoor meer met een webshop in uw kranten. Velen gingen u voor en publiceerden reclamefolders online.

Drie raden magazine special Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication