WissemaGroup Alliantie Medezeggenschap & Governance De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) is in 2015 opgericht door de Sociaal-Economische Raad en het Nationaal Register om de samenwerking te bevorderen binnen de governance-driehoek van Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht en de ondernemingsraad. Naast de SER en Nationaal Register nemen AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, NCD, SBI Formaat, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten en WissemaGroup deel aan de AMG. Binnen de AMG is de Denktank (Voordrachts)commissarissen actief: een netwerk dat de effectiviteit van de onderlinge relaties in de driehoek bestuur/toezicht/ medezeggenschap wil bevorderen. Leden van het netwerk zijn commissarissen en toezichthouders die op voordracht van de ondernemingsraad of andere medezeggenschapsorganen zijn benoemd. Activiteiten van de Denktank zijn onder meer intervisie, het uitwisselen van good practices en het gevraagd en ongevraagd leveren van bijdragen om de governance verder te verbeteren. De Denktank organiseert regelmatig bijeenkomsten, waar (voordrachts)commissarissen kennis en ervaring uitwisselen en werken aan professionalisering. Meer informatie: www.medezeggenschap-en-governance.nl Pagina 19

Pagina 1

Interactieve web nieuwsbrief, deze PDF of brochure is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het bladerbaar maken van internet sportbladen.

Drie raden magazine special Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication