Alliantie Medezeggenschap & Governance De stuurgroep van AMG: Danielle Haenen, directeur Bestuurszaken SER, Trude Maas, voorzitter AMG, en Olaf Smits van Waesberghe, directeur Nationaal Register. De Alliantie Medezeggenschap & Governance wil bevorderen dat medezeggenschapsorganen, bestuurder, en raad van commissarissen/raad van toezicht onderling een goede relatie hebben. Daarnaast wil de Alliantie Medezeggenschap & Governance dat de medezeggenschapsorg anen actief worden betrokken bij de samenstelling van deze raden. Ook wil de Alliantie Medezeggenschap & Governance de dialoog tussen toezichthouder en medezeggenschap stimuleren en de positie van de (voordrachts)commissaris versterken. DRIE RADEN magazine Special 19 FOTO Dirk Hol Pagina 18

Pagina 20

Voor boeken, online gidsen en rapporten zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw tijdschriften.

Drie raden magazine special Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication