Marc van der Linden, bestuursvoorzitter Stedin: ‘De OR confronteert het bestuur soms met zaken waar we meer aan moeten doen.’ reorganisatieronde nodig is, want dan duurt de onrust alleen maar langer. Er moet ook een gezond bedrijf zijn voor de medewerkers die achterblijven.’ Een andere suggestie van de OR aan het bestuur, eveneens ingegeven door het organisatiebelang: Kijk goed naar de zogenaamde non-performers: zitten de juiste mensen wel op de juiste plek? ‘Om dit soort situaties bespreekbaar te maken, Arjan van Voorden, OR-voorzitter Stedin: ‘Ik bracht een slechte boodschap, maar kreeg toch een daverend applaus.’ zeggen we binnen Stedin: “Heb ‘t er echt over”, aldus Van Voorden. Natuurlijk wordt hij als voorzitter soms aangesproken op de opstelling van de OR door collega’s: ‘Je moet het goed kunnen uitleggen en op het juiste moment: waar en wanneer zeg je wat tegen wie, geef je de juiste context mee? Bij die reorganisatie in 2014 stond ik voor een zaal met 800 collega’s. Dan probeer je aan te geven waarom die reorganisatie noodzakelijk is, dat er goed gezorgd wordt voor de mensen die weg moeten en dat er verantwoord wordt omgegaan met de mensen die achterblijven. Je brengt een slechte boodschap, maar ik kreeg een daverend applaus. Men begreep het en zag de noodzaak er ook van in. Zo’n reorganisatie kan trouwens ook jezelf treffen. Je moet je persoonlijke belangen dus goed weten te scheiden van je OR­rol.’ Van der Linden waardeert de inbreng van de OR, ook al is die soms kritisch. ‘De OR confronteert het bestuur soms met zaken waar we meer aan moeten doen, zoals een verbetering van de klantgerichtheid en de operationele efficiency, om problemen in de toekomst te voorkomen.’ Ook dacht de OR mee over de toekomst van energieinfrastructuurbedrijf Joulz Energy Solutions: in zijn geheel verkopen en de dienstverlening terug inhuren, of slechts een deel verkopen en de schaarse technici zelf houden? De OR opteerde voor het laatste en bestuur en commissarissen waren het daarmee eens. Stroperige besluitvorming is een ander issue dat zowel bestuur, RvC als OR te lijf willen gaan. Meesturen of meebesturen? Gaat het bij de medezeggenschap bij Stedin alleen om meepraten, of 18 DECEMBER 2018 ook om meebeslissen? Het eerste, volgens Van der Linden: ‘Je moet elkaars rol respecteren in het samenspel. Het is eerder meesturen, dan meebesturen.’ Stedin kende aanvankelijk geen voordrachtscommissaris. Zowel Van der Linden als Van Voorden wijst daarbij op het belang van complementariteit van de RvC: de juiste mix van expertise en competenties ging boven het voordrachtsrecht. ‘In ruil daarvoor kreeg de OR een adviesrecht bij de benoeming van elke commissaris’, aldus Van Voorden: betrokkenheid bij de profielschets, een gesprek met de kandidaat en eventueel een vetorecht. Trienekens geeft aan dat hij er voorstander van is om een van de RvC­leden de rol te geven die een voordrachtscommissaris heeft. ‘Dat kan wellicht nog meer bijdragen aan een laagdrempelig en informeel contact tussen OR en RvC.’ Koudwatervrees niet nodig Welk advies heeft de driehoek van Stedin voor andere bestuurders, commissarissen en ondernemingsraden? Van Voorden: ‘Bouw aan vertrouwen en respecteer elkaars rol.’ Trienekens: ‘Soms hebben bestuurders en commissarissen koudwatervrees om medezeggenschap actief bij het beleid te betrekken. Dat is niet nodig: iedereen wint erbij. Bestuur en RvC kunnen hun voordeel doen met de kennis en informatie van de werkvloer en je creëert draagvlak voor de strategie en de uitvoering daarvan.’ Van der Linden tot slot: ‘Zorg voor een open overlegcultuur en durf je als bestuurder kwetsbaar op te stellen als je iets niet weet. Dan komt de OR vanzelf met ideeën.’ Waarvan akte. n Pagina 17

Pagina 19

Heeft u een vaktijdschrift, page flip flash of web maandbladen? Gebruik Online Touch: weekblad digitaal op uw website plaatsen.

Drie raden magazine special Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication