interview collectieve Raad van Commissarissen ter harte gaat. Een mooi voorbeeld van die breed gevoelde verantwoordelijkheid is het vooroverleg met de OR bij Schiphol, voorafgaand aan elke commissarissenvergadering. De Raad van Commissarissen draagt daarmee uit veel waarde te hechten aan het contact met de OR. De commissaris die namens de raad altijd aanwezig is bij het vooroverleg, hoeft ook niet per se de voordrachtscommissaris te zijn. Maar het leek me een leuke rol, die ik graag wilde vervullen.’ de driehoek is’ afweging voor een brede kring stakeholders, waaronder de medewerkers. Het is dus heel waardevol om als commissaris te weten hoe de ondernemingsraad over zaken denkt om deze te kunnen meewegen in de besluitvorming. Bovendien vormt de OR voor commissarissen een belangrijke informatiebron: de voorzitter en de leden weten wat er leeft in de organisatie.’ Bij Schiphol was je commissaris op voordracht van de OR, bij je andere commissariaten niet. Maakt dat verschil voor je relatie met medezeggenschap? ‘Nee, ik vind die relatie altíjd belangrijk, ook als ik geen voordrachtscommissaris ben. Je mag de voordrachtscommissaris niet in een hoekje duwen: “Jíj gaat over medezeggenschap.” Hij of zij is weliswaar benoemd op vóórdracht van de OR, maar heeft geen ópdracht. Medezeggenschap gaat de gehéle Raad van Commissarissen aan. Elke commissaris zou af en toe het overleg van de OR moeten bijwonen. Dat is niet alleen informatief en leerzaam, je laat ook zien dat het belang van medewerkers de Welke thema’s staan centraal tijdens het vooroverleg? ‘Je neemt de onderwerpen door die op de agenda staan van de commissarissenvergadering. Verder bespreek je de recente overleggen van de OR met de bestuurder en belangrijke issues op het gebied van medezeggenschap. In het begin voelde dat vooroverleg een beetje onwennig. Ik was op zoek naar de grenzen: wat kon ik met de OR bespreken, zonder de Raad van Commissarissen of het bestuur in problemen te brengen? De OR voelde mijn geremdheid en gaf aan: alles wat hier gezegd wordt, blijft binnenskamers. Dat vertrouwen is de basis van goed samenspel: je wederzijds vrij voelen om zaken met elkaar te delen. Als informatie toch buiten het overleg gebruikt wordt, spreek je af hoe je ermee omgaat. Wanneer de OR een vraag of issue heeft, zeg je: vinden jullie het goed dat ik dat met de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen bespreek?’ Kun je een voorbeeld van zo’n issue geven? ‘Er heeft bij Schiphol een reorganisatie plaatsgevonden, in aanloop naar een investeringsprogramma voor zowel de bestaande terminals, als de bouw van een nieuwe terminal. De OR wees steeds op de noodzaak om de → Wie is Margot Scheltema? Margot Scheltema (1954) was financieel directeur van Shell Nederland van 2004 tot 2009. Sindsdien is ze beroepscommissaris. Haar huidige portefeuille bestaat uit toezichtfuncties bij Nedap (sinds dit jaar), De Nederlandsche Bank, TNT Express, Warmtebedrijf Rotterdam en het Zwitserse Lonza Group. Eerder was ze commissaris bij onder meer Triodos Bank, ASR en Schiphol. Ook is ze Raad bij de Ondernemingskamer. DRIE RADEN magazine Special 5 Pagina 4

Pagina 6

Voor drukwerk, online clubbladen en jaarverslagen zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw edities.

Drie raden magazine special Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication