Tips & tricks Elke ondernemingsraad heeft het recht om kandidaten voor de gehele Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht aan te bevelen, ook als het voordrachtsrecht geldt. 1 In 7 stappen naar een voordrachtscommissaris of ­toezichthouder Vooraf Onderzoek welke governancecode van toepassing is en of er in de cao of statuten afspraken staan over hoe de samenstelling van het toezicht geregeld is. Stap 1 Zet de kwestie op de agenda van een overlegvergadering; Stap 2 Spreek in de OR het traject en de aanpak af; Stap 3 Ga op zoek naar potentiële kandidaten; Stap 4 Maak een eerste keuze en benader de kandidaten; Stap 5 Ga gesprekken aan met kandidaten; Stap 6 Neem beslissing en doe de voordracht; Stap 7 Benoeming en samenwerking: maak afspraken met de nieuwe commissaris of toezichthouder over de relatie met medezeggenschap. Bron: Werknemersinvloed op ondernemingsstrategie. Ondernemingsraad en toezicht. FNV, 2018. 3 10 tips voor commissarissen voor het verstevigen van de band met de OR 1. neem als RvC het initiatief om kennis te maken met de OR, bijvoorbeeld door één keer per jaar een bijeenkomst te organiseren; 2. organiseer een hernieuwde kennismaking bij belangrijke wijzigingen in de samenstelling van de RvC of de OR; 3. initieer daarnaast regulier periodiek overleg met de OR over actuele zaken, relevante ontwikkelingen en de strategie van de onderneming; 4. las zo nodig ad hoc overleg in; 5. woon als commissaris twee keer per jaar het overleg bij tussen RvB en OR over de algemene gang van zaken (verplicht); 6. wees als commissaris aanwezig bij de overlegvergaderingen over adviesplichtige besluiten (verplicht); 7. neem bepalingen op in het RvC-reglement over de contacten met de OR; 8. houd de RvB op de hoogte van de contacten tussen RvC en OR, dit creëert draagvlak bij de RvB; 9. maak heldere afspraken over de manier waarop RvB, RvC en de OR elkaar onderling informeren en hoe de afstemming tussen hen plaatsvindt; Verjonging? Bent u op zoek naar verjonging in de RvC/RvT? Kijk dan bijvoorbeeld eens op deze website: www.blikverruimers.com 10. organiseer een netwerk voor commissarissen voor het uitwisselen van kennis en ervaringen. Bron: Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking SER, 2017. Voor OR-leden is er ook een handreiking. 2 Formeel én informeel contact Hoe kunnen commissarissen/interne toezichthouders en ondernemingsraad contact met elkaar houden buiten de overlegvergadering? • maak afspraken met elkaar over informatie­uitwisseling; • stel een convenant op tussen RvC/RvT en OR: benoem daarin hoe het onderlinge overleg wordt gestructureerd en welke onderwerpen periodiek worden besproken • blijf nog even met elkaar napraten, na afloop van een overlegvergadering; • zoek elkaar op tijdens recepties, presentaties en andere gelegenheden. Bron: Toolkit Commissariaat. Nationaal Register, 2018. DRIE RADEN magazine Special 7 Pagina 6

Pagina 8

Heeft u een boek, uniflip of online edities? Gebruik Online Touch: onderwijs magazine bladerbaar maken.

Drie raden magazine special Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication