leefbaar loon bijvoorbeeld en het opzetten van IMVOrisicomanagement. Bovendien kiezen de branches ervoor, anders dan bij het Textielconvenant, om werkzaamheden en kosten rondom data-inzameling en IMVO-risicomanagement zelf op te pakken.’ De IMVO-risicoanalyse is een belangrijke pijler in het convenant. Hoe gaat die er concreet uitzien? ‘Er zijn vijf stappen. Als de risicoanalyse is uitgevoerd, stap 1, moeten bedrijven vaststellen welke risico’s de meeste aandacht verdienen. Dat is de tweede stap. Stap drie is de ontwikkeling van een plan van aanpak. Vervolgens, stap vier, gaan bedrijven dat plan van aanpak uitvoeren en, stap vijf, nadenken over hoe ze erover gaan communiceren. Bij de uitwerking van dit stappenplan volgt het convenant de richtlijnen van onder meer de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO). De doelstelling is dat na twee jaar 110 bedrijven, zo’n 50 procent van de Nederlandse voedselmarkt, moeten gaan aantonen dat ze volgens dit systeem werken. Er moet dus echt wel wat gaan gebeuren en dat realiseert men zich ook. Deelname aan het convenant is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.’ Het convenant creëert een platform voor samenwerking? Daar zit een groot voordeel van het convenant. Op kleine, maar ook zeker op grote schaal. Het convenant creëert een platform waarop je de samenwerking kunt zoeken. Als een supermarkt als Albert Heijn of Jumbo, lid van brancheorganisatie CBL, bijvoorbeeld de rijstketen wil verduurzamen, dan kunnen ze wellicht de handen ineenslaan met een andere aangesloten supermarktketen, dat met dezelfde issues zit. En bij heel veel supermarktproducten zal de leverancier lid zijn van de FNLI, een andere brancheorganisatie in het convenant. Door samenwerking realiseer je schaalvergroting, en daarmee vergroot je de impact.’ IMVO-convenanten Onder begeleiding van de SER zijn vijf IMVOconvenanten tot stand gekomen: n Kleding en textiel, dat op 4 juli zijn tweejarig jubileum vierde. n Bancaire sector. n Verantwoord goud. n Voedingsmiddelen, dat op 29 juni 2018 werd ondertekend. n Verzekeringssector, dat op 5 juli is ondertekend – waarover binnenkort meer in SERmagazine. Via een multistakeholderaanpak zijn daarnaast IMVO-convenanten gesloten voor Duurzaam bosbeheer en Plantaardige eiwitten. De SER begeleidt momenteel de totstandkoming van de IMVO-convenanten Metallurgische industrie, Sierteeltsector, Land- en Tuinbouwsector en Pensioensector. Ook de buitenwereld verwacht resultaten? ‘Ngo’s, het parlement en de media volgen de vorderingen op de voet. Er worden concrete resultaten verwacht. En het zal nog best een uitdaging zijn om die te boeken. Sommige onderwerpen zijn systemisch, bestaan al heel lang en zijn structureel. Neem het leefbaar loon. Als gevolg van de regelgeving rondom mededinging kun je niet zeggen: we maken onze producten allemaal een kwartje duurder, zodat iedereen een eerlijk salaris kan verwachten. Bovendien zijn er allerlei ontwikkelingen waar het convenant niet op ingaat, maar die wel van belang zijn voor de gehele sector. Hoe kun je de consument tot een duurzamere keus verleiden? We hebben qua reikwijdte het optimum proberen te zoeken: je moet geen belangrijke dingen links laten liggen, maar tegelijkertijd wil je in vijf jaar tijd wel resultaten kunnen boeken. Hoe groot deze sector in Nederland ook is, alle problemen in de sector oplossen in vijf jaar tijd, dat gaat niet. Je moet prioriteiten stellen. Het zal daarbij 12 JULI/AUGUSTUS 2018 - NR.7/8 Pagina 11

Pagina 13

Heeft u een jaarverslag, ipaper of digitale studiegidsen? Gebruik Online Touch: krant digitaal bladerbaar publiceren.

SERmagazine juli/aug 2018 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication