Plaatsvervanging kroonledenpool Kroonleden en plaatsvervangende kroonleden draaien mee in de zogeheten kroonledenpool. Dat betekent in de praktijk dat kruislingse plaatsvervanging mogelijk is en er niet strikt wordt vastgehouden aan duo’s van kroonlid en plaatsvervanger. Kroonleden en plaatsvervangend kroonleden kunnen in gelijke mate en rekening houdend met ieders specifi eke expertise en betrokkenheid bij de voorbereiding van een onderwerp deelnemen aan de raadsvergaderingen. De (plaatsvervangende) kroonleden namens CPB en DNB blijven buiten de pool. Zij blijven wel werken onder het strikte principe van onderlinge plaatsvervanging. Dit past ook bij het bijzondere karakter van hun kroonlidmaatschap. Als een plaatsvervangend kroonlid gelijktijdig met het kroonlid voor wie hij of zij plaatsvervanger is een raadvergadering bijwoont, dan heeft het plaatsvervangende lid formeel alleen een raadgevende stem. Uitnodiging commissieleden Leden van commissies van de raad die geen lid zijn van de raad, kunnen door de voorzitter worden uitgenodigd aan een raadsvergadering deel te nemen, bijvoorbeeld als onderwerpen op het terrein van de commissie worden besproken. Deze commissieleden hebben dan een raadgevende stem. Derden Naast bovengenoemde leden kunnen ook ministeriële vertegenwoordigers bij de raadsvergadering aanwezig zijn. Zie verder paragraaf 4.2.3. Stemmen zonder last of ruggespraak Alle leden van de raad stemmen ‘zonder last of ruggespraak’4 . Al oordeelt elk lid zelfstandig, het staat hem vrij advies in te winnen bij zijn organisatie of bij derden. De kroonleden zijn voor hun optreden in de raad en zijn commissies in geen enkel opzicht verantwoording schuldig aan de centrale overheid en kunnen dus naar eigen inzicht hun standpunt bepalen. Vaststelling adviezen Bij het voorbereiden van adviezen debatteren raadsleden en commissieleden op basis van inhoudelijke argumenten. Zij streven naar breed gedragen oplossingen voor maatschappelijke problemen. Om die reden zoekt de raad altijd naar de mogelijkheid van een unaniem advies. Als de leden van de raad het echter op bepaalde punten niet eens kunnen worden, komen hun 4 Artikel 22 Wbo. 18 Pagina 18

Pagina 20

Interactieve e-vakblad, deze PDF of onderwijs catalogus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar op uw website plaatsen van digi clubmagazines.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication