verschillende standpunten apart in het advies te staan. Bij de vaststelling van adviezen die verdeeld zijn, vindt registratie van standpunten plaats. De essentie daarvan is dat aangegeven wordt dat ‘een deel van de raad’ één van de in het advies verwoordde standpunten/opvattingen/meningen onderschrijft. Ook wordt aangegeven hoe dat deel is samengesteld. Daarbij wordt de volgende terminologie gebruikt: Aantal leden voor een standpunt 1 2-4 Omschrijving in de tekst één lid (van de raad) enkele leden (van de raad) meer dan 4, maar minder dan 29*) – een deel van de raad – een ander deel van de raad – nog een ander deel van de raad de raad 29*) of meer *) afhankelijk van het aantal aanwezigen. Aan deze omschrijving in de hoofdtekst wordt in een voetnoot in het advies toegevoegd hoe de samenstelling blijkt te zijn, met de volgende omschrijvingen5 : de ondernemersleden; de werknemersleden; de kroonleden; de ondernemersleden benoemd door de Vereniging VNO-NCW/ MKBNederland/ LTO Nederland; de werknemersleden benoemd door de FNV / het CNV; het werknemerslid benoemd door de MHP; de kroonleden (bij naam). Vaststelling verordeningen De Wbo kent de raad verordenende bevoegdheid toe. De besluiten op grond van deze bevoegdheid zijn te onderscheiden in: interne verordeningen (bijvoorbeeld de regeling van geldelijke vergoedingen aan leden van de raad en de commissies); verordeningen met externe werking (bijvoorbeeld de oplegging van heffi ngen aan het bedrijfsleven, of voorschriften voor het fi nanciële beheer van de bedrijfslichamen). 5 Bij ‘leden’ wordt geen onderscheid gemaakt tussen leden en plaatsvervangende leden. SER-Wijzer 19 Pagina 19

Pagina 21

Scoor meer met een e-commerce shop in uw artikelen. Velen gingen u voor en publiceerden archief online.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication