van die commissie. Dit betekent in de praktijk veelal bij het uitbrengen van het advies. Voorzitters Het voorzitterschap van een (sub)commissie wordt in beginsel door een kroonlid of plaatsvervangend kroonlid van de raad vervuld. Het db draagt de voorzitter van een (sub)commissie voor. In geval van een commissie ex artikel 43 Wbo vindt de aanwijzing plaats in overleg met de betrokken minister of staatssecretaris. Voor werkgroepen gebeurt de aanwijzing van de voorzitter door de betrokken commissie. Is de voorzitter van een commissie verhinderd een vergadering bij te wonen, dan wijst de commissie uit haar midden iemand aan die het voorzitterschap voor die vergadering waarneemt. Hetzelfde geldt voor subcommissies en werkgroepen. 4.2.4 Vergaderingen van (sub)commissies en werkgroepen De volgorde van spreken in commissievergaderingen wordt bepaald door de voorzitter. Meestal is de volgorde: eerst de sociale partners, dan de onafhankelijke leden, dan de adviserende leden. Behalve de vergaderstukken ontvangen de leden en de plaatsvervangend leden van (sub)commissies/werkgroepen: ontwerpadviezen en adviezen waaraan bij de voorbereiding is meegewerkt; persberichten over de (werkzaamheden van) commissies waaraan medewerking is / wordt verleend; een uitnodiging voor de raadsvergadering waarin een advies van de desbetreffende commissie wordt vastgesteld. 4.3 De adviesprocedure 4.3.1 Procedure behandeling adviesaanvraag Aanvang adviesprocedure Bij binnenkomst van een adviesaanvraag bepaalt het db of de adviesaanvraag in behandeling wordt genomen en, zo ja, de wijze waarop de SER zal adviseren (bijvoorbeeld advisering op hoofdlijnen, advisering beperkt tot een aantal onderdelen). Bij de beoordeling van adviesaanvragen maakt het db gebruik van uiteenlopende criteria. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de beleidsrelevantie van een adviesproject, het adviesdomein van de raad, het stadium van politieke 26 Pagina 26

Pagina 28

Interactieve e-rapport, deze flyer of artikel is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een online publicatie van internet clubbladen.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication