4.5 Vergoedingen De raad heeft een vergoedingsregeling voor zijn leden en de leden van zijn commissies, subcommissies en werkgroepen. Deze regeling is neergelegd in een SER-verordening en in een uitvoeringsbesluit van het dagelijks bestuur. In de verordening, die elke twee jaar wordt geactualiseerd, is aangegeven welke deelnemers aan vergaderingen recht hebben op vergoeding en hoe de vergoeding moet worden vastgesteld. Het db-besluit, dat jaarlijks wordt geactualiseerd, bevat de vergoedingstarieven en nadere uitvoeringsbepalingen. De tekst van de verordening en het besluit zijn te vinden op de website van de SER (www.ser.nl). Het secretariaat maakt een presentielijst op en legt deze vóór de aanvang van de vergadering bij de ingang van de vergaderzaal ter tekening gereed. SER-Wijzer 33 Pagina 33

5. Organisatie

Interactieve etijdschrift, deze drukwerk of onderwijs catalogus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van pdf naar online converteren van e-whitepapers.

SER-Wijzer Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication