‘Driehoeksoverleg blijft te vaak verplicht nummer’ Pauline van der Meer Mohr is juryvoorzitter van de Driehoek 3D Trofee. Ze is blij met de twee sterke genomineerden, maar vindt dat het Nederlandse bedrijfsleven in het algemeen nog wel wat harder mag trekken aan het ‘driehoeksoverleg’. ‘Van mij mag het wel wat sneller gaan. De waarde van het driehoeksoverleg is wel aangetoond, zou ik denken. Te veel bedrijven blijven het overleg als een verplicht nummer zien, naar mijn smaak. Ik zou graag zien dat elk bedrijf dat een ondernemingsraad heeft, de waarde daarvan maximaal benut. Zo ver zijn we nog niet. Ook daarom is het belangrijk om erkenning te geven aan bedrijven die medezeggenschap serieus nemen. De driehoekstrofee draagt bij aan hun zichtbaarheid.’ Als ieder zijn of haar rol naar behoren kan vervullen, heeft dat voor iedereen voordelen, zegt Van der Meer Mohr. ‘Blinde vlekken in de besluitvorming aan de top worden blootgelegd, de signaleringsfunctie van de medezeggenschap werkt, de belangen van werknemers worden naar behoren behartigd, de Raad van Commissarissen krijgt een gevoel bij wat er speelt op de werkvloer, et cetera.’ Het opbouwen en vasthouden van onderling vertrouwen is volgens haar de grootste uitdaging voor ondernemingsraad, commissarissen en bestuurders. ‘Het blijkt niet altijd eenvoudig om buiten de wettelijke kaders te denken. Een bestuurder is snel bezorgd dat te veel rechten worden weggegeven, een OR is snel bezorgd dat ze niet voor vol wordt aangezien, een RvC wil niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten. Bij FrieslandCampina en Tata Steel zie je: waar de driehoek goed functioneert, zijn alle partijen respectvol en rolvast.’ Coöperatie De bedrijfscultuur bij de tweede genomineerde FrieslandCampina is heel anders, maar ook hier wordt de kracht van de driehoek deels bepaald door de historische wortels van het bedrijf, vertelt COR­voorzitter Johan Folmer. ‘Wij zijn een coöperatie en die cultuur is er ondanks alle fusies nog steeds. We zien de meerwaarde Frits van Wieringen, COR-voorzitter Tata Steel Nederland. van elkaars rol en we zien allemaal in dat we met een constructieve houding het verst komen. Onze Raad van Commissarissen bestaat uit acht veehouders en vijf externe deskundigen. De veehouders hebben belang bij een goede melkprijs, de werknemers bij een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden en de directie bij een gezond bedrijfsresultaat. In die rollen staan we weleens tegenover elkaar – zo loopt er momenteel een discussie over het beoordelen en het beloningsbeleid – maar altijd met respect voor de positie van de ander.’ FrieslandCampina opereert internationaal, maar heeft een Nederlandse moedermaatschappij. Folmer ziet dat als een groot voordeel. ‘Alles zit bij elkaar in Amersfoort. Dat maakt de lijnen kort.’ Een mooi voorbeeld van wat daarmee bereikt kan worden, vindt hij de aanpassing van de organisatiestructuur en aansturing van het bedrijf per 1 januari 2018, onderdeel van een groter transformatieprogramma. ‘Binnen twee maanden hebben we een groot adviestraject afgerond, dat ook gerust twee jaar had kunnen duren. Dat we er zo snel zijn uitgekomen, heeft vooral te maken met de basis van onderling vertrouwen die er al lag. Dan kun je ook dingen tegen elkaar zeggen die niet leuk zijn. Als ieder binnen de driehoek z’n rol goed pakt, krijg je besluiten die van alle kanten goed belicht zijn, die breed gedragen worden en waarin plaats is voor ieders belang.’ n 14 DECEMBER 2018 Pagina 13

Pagina 15

Interactieve e-relatiemagazine, deze spaarprogramma of relatiemagazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar uitgeven van online catalogussen.

Drie raden magazine special Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication