Drie voorzitters over de driehoek van Stedin Groep Soepel samenspel Van links naar rechts: president-commissaris Pieter Trienekens, bestuursvoorzitter Marc van der Linden en OR-voorzitter Arjan van Voorden van Stedin Groep. Betrokkenheid aan de voorkant van het beleid en een informele cultuur kenmerken de relatie tussen bestuur, commissarissen en OR bij netwerkgroep Stedin. De spelregels: elkaar niet verrassen, je kwetsbaar durven op te stellen en respect voor ieders rol. TEKST Marike van Zanten FOTO Dirk Hol 16 DECEMBER 2018 Netbeheerders zijn goed in het leggen van verbindingen: niet alleen onder de grond, maar ook aan de top van de onderneming, zo blijkt uit de ervaringen van de driehoek bij Stedin Groep: bestuursvoorzitter Marc van der Linden, presidentcommissaris Pieter Trienekens en OR­voorzitter Arjan van Voorden. Twee keer per jaar komen ze met medebestuurders, collega­commissarissen en de overige OR­leden bij elkaar in het drieradenoverleg. Op de agenda: (half)jaarcijfers, de strategie en thema’s zoals energietransitie of digitalisering. ‘Als OR agenderen we bewust kwesties van strategisch belang voor het drieradenoverleg om de meerwaarde voor alle drie partijen zo groot mogelijk te maken’, aldus Van Voorden. ‘De afgelopen keer hebben we bijvoorbeeld een eigen paper gepresenteerd over de implementatie van de strategie: Focus op netbeheer met excellente dienstverlening. Een van onze zorgen was hoe die strategie landt bij bijvoorbeeld de buitendienstmedewerkers: weten die wat dit voor hun dagelijks werk betekent? We hebben daarvoor als OR constructieve adviezen gegeven en onze hulp aangeboden bij de communicatie binnen de organisatie.’ Platform voor overleg President­commissaris Trienekens vindt het drieradenoverleg heel nuttig: ‘Het is belangrijk dat de OR aan boord is bij de formulering van de strategie en de operationele uitwerking daarvan. De OR kan daaraan ook kleur geven vanuit de organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van strategische personeelsplanning: hoe krijgen we voldoende goede mensen binnen en hoe leiden we bestaande medewerkers op voor de energietransitie? Daarbij vraagt de OR bijvoorbeeld ook aandacht Pagina 15

Pagina 17

Scoor meer met een online shop in uw boeken. Velen gingen u voor en publiceerden vakbladen online.

Drie raden magazine special Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication